E-TİCARET VE E-TİCARET LOJİSTİĞİ

Kontrol Kulesi, Gerçek Zamanlı Verilerle İşleyen İleri Bulut-Tabanlı E-Ticaret Lojistik Teknolojileri İçin Tek Bir Komuta Merkezi Sağlar.

OPLOG E-TİCARET VE E-TİCARET LOJİSTİĞİ

E-Ticaret Lojistiği Firması Oplog Nasıl Avantajlar Sunar?

2016 yılında global e-ticaret satış hacmi 2 trilyon ABD Dolarına ulaşmış durumdadır. Öte yandan, bu trendin e-ticaret platformları daha iyi, tüketicilerin yaşamları daha meşgul ve tüketiciler ısmarlama alışverişe giderek artan biçimde alışkın hale geldikçe katlanarak sürmesi bekleniyor. Bu satış hacminin önümüzdeki beş yıl içinde 4 trilyon ABD doları gibi bir rakama ulaşacağı öngörülmektedir.

OPLOG, e-ticaret lojistik ortağınız olarak, gerek giden ürünlere gerekse de iadelere ilişkin depo yönetimi, envanter, ambalajlama, sevkiyat ve takip işlemlerini yürütülmesini sağlayan E-Ticaret Lojistiği hizmetleri ile bir dizi çözüm sunuyor. OPLOG, esnek ve ölçeklenebilir, en az hatayla rasyonel biçimde düzenlenmiş tedarik zincirine ek olarak, her türlü müşteri soru ve taleplerinin karşılamasına yönelik olarak birinci sınıf bir müşteri hizmeti sağlıyor.

  • Tedarik zinciri yönetimi, depolama, konsolidasyon hizmetleri ve sipariş karşılama dâhil olmak üzere dünya çapında lojistik yetkinlikleri;
  • Türkiye çapında kapsamlı depolama tesisleri;
  • Esneklik ve üretkenliğin en düzeye çıkarılması ile verimliliğin artırılmasına yönelik olarak ağ ve dağıtım merkezi incelemesi ve optimizasyonu;
  • Tedarik zinciri optimizasyonuna yönelik derinlemesine pazar analizi ve
  • E-Ticaret Lojistiği konusunda birinci sınıf müşteri hizmeti sunar.

TOP