KONTROL KULESİ - BULUT E-TİCARET STOK YÖNETİMİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

Kontrol Kulesi, Gerçek Zamanlı Verilerle İşleyen İleri Bulut-Tabanlı Teknolojiler İçin Tek Bir Komuta Merkezi Sağlar.

KONTROL KULESİ - BULUT E-TİCARET STOK YÖNETİMİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

OPLOG’un lojistik hassasiyet ve doğruluğunun merkezini oluşturan Kontrol Kulesi, kusursuz görünürlük, karar alma ve aksiyon bazlı gerçek zamanlı verilerle işleyen ileri bulut-tabanlı teknolojiler için tek bir komuta merkezi sağlar.

OPLOG, uyguladığı dördüncü taraf lojistik (4PL) stratejisi sayesinde, tedarik ağı çapında hızlandırılmış işbirliği ve daha yüksek performans seviyeleriyle faaliyet göstererek etkin ve verimli toplama, bir araya getirme, sevkiyat ve envanter sağlar.

OPLOG ortaklarına sevkiyatlarına ilişkin doğru, entegre, gerçek-zamanlı global görünürlük ve maliyet ve zaman tasarrufu sağlayan analitik veriler sunar.

TEDARİK ZİNCİRİ MÜHENDİSLİĞİ VE ANALİZİ

Bulut-tabanlı bir teknoloji olan OPLOG’un Kontrol Kulesi, ortaklarının lojistik ihtiyaçlarına bütüncül
bir bakış açısı getirerek, tedarik zinciri ağı içerisinde maliyet ve verimlilik optimizasyonu sağlar.

TOP